Općenito

Svi pojmovi korišteni u ovoj Politici privatnosti imaju značenje definirano Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Golden Tree d.o.o (u nastavku: “društvo”) obrađuje osobne podatke u okviru usluga koje nudi. Tvrtka se obvezuje odgovarajućim organizacijskim i logičko-tehničkim mjerama čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika svojih usluga.

Tvrtka ne odgovara za ispravnost, potpunost i ažurnost podataka koje unose korisnici. Tvrtka ne prosljeđuje podatke trećim stranama, osim ugovornim osobama s kojima pružatelj ima sklopljen ugovor o zaštiti osobnih podataka i koji su ugovorno vezani istim standardima zaštite osobnih podataka kao i tvrtka.

Zbirke osobnih podataka tvrtka čuva na području Europske unije i ne izvozi ih u druge zemlje.

Namjena korištenja

Osobni podaci dobiveni putem web stranica, u upravi tvrtke, u svrhu realizacije online kupnje, koriste se isključivo za potrebe izvršenja i dostave narudžbe.

U slučaju određenih usluga (kao što je primanje redovitih obavijesti od tvrtke ili druge promotivne aktivnosti), tvrtka prikuplja osobne podatke uz izričitu suglasnost pojedinaca. Pojedinac može povući privolu u bilo kojem trenutku u skladu s odredbama ovih uvjeta.

Privolom na pohranu, obradu i prosljeđivanje osobnih podataka, sudjelovanjem u nagradnim igrama ili prijavom na newslettere putem e-maila, pojedinac dopušta Društvu obradu prikupljenih osobnih podataka u svrhu uzorkovanja, anketiranja i statističkih podataka. obrade, kao voditelja zbirke osobnih podataka za utvrđivanje korištenja usluga, prilagodbu ponude i segmentacije, za istraživanje tržišta, informiranje o ponudi, novostima,pogodnostima i/ili slanje drugog reklamnog materijala putem e-maila, telefonski broj (SMS poruke) ili aplikacije za izravnu razmjenu poruka (npr. Viber, Whatsapp), za informiranje korisnika o uslugama web centra i tvrtke Golden Tree d.o.o. i povezanih osoba.

Rok pohranjivanja 

U slučaju da tvrtka obrađuje osobne podatke na temelju privole, isti se obrađuju do opoziva privole uz zahtjev za brisanje osobnih podataka iz baze.

Ukoliko se osobni podaci obrađuju po drugoj pravnoj osnovi (npr. izvršenje kupoprodajnog ugovora, temeljem zakonskih odredbi), tvrtka čuva osobne podatke onoliko dugo koliko je prijeko potrebno za postizanje svrhe za koju su podaci prikupljeni, ili sve dok je to određeno zakonodavstvom koje je na snazi u bilo kojem trenutku.

Ostvarivanje individualnih prava

Ukoliko imate pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko od dolje navedenih prava vezanih uz Vaše osobne podatke, obratite se na: info@goldentree.hr ili nam pošaljite zahtjev poštom, Golden Tree d.o.o., Alpska cesta 43 , 4248 Lesce, Slovenija.

U svrhu pouzdane identifikacije, tvrtka će u slučaju ostvarivanja prava vezanih uz osobne podatke od pojedinca zatražiti dodatne podatke, a može odbiti poduzimanje radnji samo ako dokaže da ne može pouzdano identificirati pojedinca.

Društvo se obvezuje odgovoriti na zahtjev pojedinca za ostvarivanje nekog od dolje navedenih prava najkasnije u roku od 30 dana. Ukoliko se zahtjev ne može ispuniti u cijelosti u navedenom roku, tvrtka će o tome obavijestiti pojedinca uz odgovarajuće obrazloženje.

Pravo na informaciju

Imate pravo na informaciju koje vaše osobne podatke tvrtka obrađuje, na temelju čega, u koju svrhu i koliko ih dugo čuva.

Pravo na zaborav

Ukoliko više ne želite da se Vaši osobni podaci koje tvrtka pohranjuje i obrađuje te pod uvjetom da ne postoje druge pravne osnove za njihovo daljnje pohranjivanje, u bilo kojem trenutku možete od tvrtke zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.

Pravo tražiti ispravak, brisanje ili podnijeti prigovor

Putem kontakt podataka navedenih u ovom dijelu Uvjeta, u svakom trenutku možete zatražiti ispravak ili brisanje osobnih podataka, kao i podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka od strane tvrtke.

Iz baze primatelja obavijesti možete se u bilo kojem trenutku odjaviti putem info@goldentree.hr ili klikom na poveznicu “Odjava ovdje” na dnu promotivnih e-mailova.

Za odjavu od povremenih promotivnih SMS poruka kliknite na poveznicu na dnu primljene SMS poruke. Bit ćete preusmjereni na web stranicu gdje možete unijeti svoj broj telefona ili broj telefona na koji više ne želite primati promotivne SMS poruke. Nakon unosa telefonskog broja kliknite na crveni gumb na kojem piše “Odjava” i vaš telefonski broj će biti uklonjen iz baze primatelja poruka.

Registrirani korisnici mogu prestati koristiti internetsku trgovinu u bilo kojem trenutku i mogu otkazati svoju registraciju. To čine pisanom objavom poništenja registracije. Prije podnošenja izjave o poništenju registracije, korisnik je dužan podmiriti sve dospjele obveze prema tvrtki iz kupnje obavljene u internetskoj trgovini. Tvrtka će u okviru ove politike privatnosti čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika internetske trgovine i u slučaju otkazivanja registracije.

Pravo na prenosivost

Pojedinac može zatražiti od izvršitelja obrade da mu dostavi osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dao voditelju obrade, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu.

Pravo na pravni lijek i sankcije

Pojedinac ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Informacijski povjerenik Republike Hrvatske), kao i pravo na pravni lijek protiv odluke nadzornog tijela ili u slučaju nepostupanja nadzornog tijela. U svakom slučaju, molimo Vas da prvo iskoristite svoje pravo prigovora izravno tvrtki, putem gore navedenih kontakt podataka.

Prava vezana uz automatiziranu obradu

Pojedinac ima pravo ne biti podvrgnut mjerama koje proizlaze isključivo iz profiliranja, analize ili predviđanja korištenjem automatiziranih sredstava obrade. U tom slučaju pojedinac može podnijeti pritužbu putem gore navedenih kontakt podataka.

Pravo na povlačenje privole

Pojedinac ima pravo povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka kada se takva obrada temelji na privoli (npr. u slučaju primanja promidžbenih poruka).

Podaci o tvrtki:

Golden Tree d.o.o.

Alpska cesta 43

4248 Lesce

Slovenija

Matični broj: 6708501000

PDV ID: SI28639103 (porezni obveznik)

Tvrtka je registrirana kod okružnog suda u Kranju br. SRG 2014/46021 od 17.10.2014

Temeljni kapital: 7.500,00 EUR

Transakcijski račun kod Lon dd Kranj, br: SI56 6000 0000 0453 449

Politika zaštite osobnih podataka ažurirana je 26. siječnja 2023. godine.